Članci
Kalendar najava
Najave
Novosti
Galerije
Oglasi
Pojmovnik
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Onaj tko uvijek predano služi i ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah transcendentira gune materijalne prirode i tako dostiže razinu Brahmana.
-- Bhagavad-gita 14.26 --
Članci ::
Članak, objavljeno: Sub, 09.06.12. 08:23
 

Euro GBC odluke u svezi kampanje za rijeku Yamunu

 
Odluke i preporuke Euro GBC-a preuzete sa službene stranice.
Prijevod: Bhn. Lara
 
 

Euro RGB preporučuje da Madayanti dasi bude imenovana osobom za međunarodni kontakt kampanje Vratite rijeku Yamunu opet u Vraj - Vrindavan. Euro RGB podupire nastojanja ove kampanje i preporučuje da svi Europski ISKCON centri aktivno promoviraju kampanju sljedećim aktivnostima:

Pričanjem o i isticanjem duhovne važnosti Yamune Devi:

 • uključivanjem Yamune Maharani u dnevne molitve.
 • predavanjima i razgovorima u kojima se naglašava duhovna važnost Yamune Maharani.
 • organiziranjem posebnih kirtana ili posvećivanjem redovitih kirtana ovom cilju.

Stvaranjem efektivnih kampanja:

 • uključivanjem Ministarstva za komunikacije u stvaranje kampanje.
 • koristeći interne medije (Back to Godhead itd.) i vanjske medije (novine, televizija, itd.).Ovu akciju bi trebalo pokrenuti po cijeloj Europi simultano kako bi se stvorila šira slika i kako bi se poslao jasan signal o broju i utjecaju ljudi koji žele da se rijeka Yamuna vrati u Vrindavan. Treba iskoristiti skupljanje potpisa, interne medije, vanjske medije, Internet i posebne programe.
 • organiziranjem javnih događaja gdje se pažnja može privući na razne načine kao što su distribucija pamfleta, štandovima za skupljanje potpisa, javnim najavama i sl.

Pokrenite velike kampanje za skupljanje potpisa:

 • time što ćete staviti link za peticiju o Yamuni na sve ISKCON-ove web stranice. Preko stranica može se doći do svih članova i korisnika.
 • organiziranjem skupljanja potpisa povodom raznih prilika u svim hramovima.
 • prezentacijom ovog problema na nadolazećim događajima (Ratha-yatra, festivali, itd.)
 • proširite svijest o problemu preko društvenih medija kao što su Facebook, Twitter, e-mailovi.

Ambasade:

 • izražavanjem zabrinutosti Indijskim ambasadama na prikladan način.

----------------------------------------------------------

 

The Euro RGB recommends that Madayanti dasi be appointed as an international contact for the Bring River Yamuna back to Vraj - Vrindavan Campaign. The Euro RGB supports the efforts of the campaign and recommends that all European ISKCON centers actively promote this campaign by doing the following:Addressing and emphasizing the spiritual importance of Yamuna Devi:

 • By including Yamuna Maharani in daily prayers.
 • By lectures and discourses emphasizing the spiritual significance of Yamuna Maharani.
 • By organizing special kirtans or dedicating existing ones to the cause.

Creating effective campaigns:

 • By Involving the Ministry of Communication in creating a campaign
 • By using internal media (Back to Godhead etc.) and external media (newspapers, television, etc.) This has to be carried out across Europe simultaneously so that a larger picture emerges and sends a strong signal of the numbers and quality of people who want the river Yamuna back in Vrindavana. Signature campaigns, internal media, external media, Internet, are special programs should be used.
 • By organizing public events where awareness is spread in various ways such as pamphlet distribution, booths, signature stalls, public announcements, etc.

Create bulk signature campaigns

 • By placing the link for the Yamuna petition on all ISKCON Web sites. The sites can reach out to their members and users.
 • By organizing a collection of signatures on different occasions and in all temples.
 • By listing forthcoming events (Ratha-yatras, festivals, etc.) and including presentations on this issue in them.
 • Disseminate awareness via social media as Facebook, Twitter, e-mails.

Embassies:

 • By expressing concern to the Indian Embassies in the most suitable way.
 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(33 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno su 43 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 974 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::