Novosti
Kalendar najava
Najave
Članci
Galerije
Oglasi
Pojmovnik
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Nikome ne zavidim, niti sam prema ikome pristran. Jednak sam prema svima, ali onaj tko Me služi sa predanošću utemeljen je u Meni, Moj je prijatelj, i Ja sam njegov prijatelj.
-- Bhagavad-gita 9.29 --
Novosti ::
Novost, objavljeno: Čet, 10.09.15. 16:42
 

Lika - Priča o ličkom kampu - postojanost i devocija 

 
 

Jedanaest je dugih godina prošlo od kada se na našim prostorima održava kamp u Ličkoj Jesenici. Iako su u počecima kampa njegovi sudionici tolerirali poprilične strogosti tijela i uma, danas su uvjeti postali znatno lakši, ali uz isti duhovni naboj i entuzijazam koji je vladao u samim počecima. Kamp sada posjećuje i do dvjesto bhakta tijekom sedam dana kolovoza, dolazi nekoliko predavača naprednih bhakta, postoji program za djecu uz njihovu vrlo privlačnu ratha yatru a svake se godine održavaju večeri za seljane gdje susjedi mogu doći u društvo bhakta, sudjelovati na prilagođenom programu i uzeti prasadam. U daljnjem tekstu nekoliko zanimljivosti i informacija vezano za ovaj vaišnavski kamp uz poziv da navratite i sudjelujete slijedeće godine!

IAKO SE PROJEKT ODRŽAVA NA POSJEDU KOJE NIJE NAŠE VLASNIŠTVO, ON I DALJE MOŽE BITI ISKCONOV PROJEKT. Vaišnavski kampovi poput Fruške Gore ili ranije Premanture u Hrvatskoj te retreati i kampovi na Ižu organiziraju se na posjedu koji nije u vlasništvu ISKCON-a. Unatoč tome, jasno je da su ti projekti ISKCON-ovi projekt. Tako je i s ličkim kampom koji se odvija na privatnom imanju Murari Gupte prabhua u Ličkoj Jesenici: sam projekt kampa jest ISKCON-ov projekt, dok je imanje privatni posjed.

JEDANAEST GODINA KAMPA. Kamp je krenuo prvih godina kao privatni projekt kojega je vodio Murari Gupta prabhu kako bi potpomogao  propovjedačke aktivnosti svog duhovnog učitelja HH Bhakti Vikasa Maharaja. Organizacijski odbor kampa (Acyutananda das, Ananta Sesa das, Siddhi Sadhana das, Divya-prabandha das, Dvija-nayaka das, Sundari devi dasi i Murari Gupta das) nastao je spontano na samim počecima kampa od grupe bhakta koji su bili entuzijastični preuzeti odgovornost za organizaciju. CNC je u svom novom sazivu 2009. godine jednoglasno prihvatio Lički kamp kao ISKCON-ov projekt. Dogovoreni su okviri djelovanja, kontrole i odgovornosti. Od prije četiri godine, tradicija je da se na ličkom kampu održava i godišnji sastanak CNC-a uz prisustvo našeg GBC-a...

LIČKI KAMP KAO ISKCON PROJEKT. Voditelji kampa su bhakte koji prihvaćaju i slijede obje linije ISKCON autoriteta; priznaju CNC-u  i GBC-u pravo autoriteta po pitanju eventualnih nejasnoća ili prigovora (na području financija, poanti koje se propovjedaju, standarda...); standardi ličkog kampa postavljaju se i prate pod vodstvom ISKCONovog duhovnog učitelja; financijski izvještaji redovno se šalju CNC-u, a uz to i transparentno daju na uvid široj vaišnavskoj javnosti; voditelji projekta ne polažu pravo na rezultate kampa kao ni na eventualnu zaradu od kampa; dogovoreno je da se za ulaganja od same zarade traži blagoslov CNC-a. Uz to kamp posjećuje a time i nadgleda GBC za Hrvatsku HH Prahladananda swami.

BESPLATNI KAMP – KAKO JE TO MOGUĆE? Lički je kamp besplatan za sve posjetitelje, a tekući se troškovi poput bhoge i razne potrošne robe pokrivaju dragovoljnim donacijama. Za razliku od mnogih drugih sličnih projekata, za organizacju kampa ne plaća se ništa vlasnicima posjeda – potrebno je samo pokriti tekuće troškove, a čak je i to  na dobrovoljnoj osnovi. Samo imanje ili objekti u Ličkoj Jesenici gdje se održava kamp jest privatne vlasništvo koje su kupili, dograđivali i održavali Murari Gupta prabhu i njegova obitelj. Svoj su laksmi uložili za objekte na imanju koje sada ljubazno daju bez ikakve naknade za održavanje ličkog kampa, a tekući troškovi bhoge i ostalih potrebština pokrivaju se dobrovoljnim donacijama.

TRANSPARENTNOST FINANCIJA. Izvještaji o financijskom poslovanju daju se na uvid CNC-u ali i široj javnosti.  Donacije koje organizatori kampa primaju od bhakta ne koriste se za izgradnju i dogradnju objekata za kamp, nego za pokrivanja tekućih troškova poput bhoge, potrošnog materijala i inventara kampa. Inventar kampa kao što su veliki lonci, plinske boce ili spitfajeri je vlasništvo kampa, nije privatno vlasništvo niti jednog pojedinca, a posuđuje se po potrebi i drugim ISKCON projektima. Prihod i rashod po godinama vidi se u tablici, a izračunati su iz financijskih izvještaja koji su objavljivani tijekom godina. Stečena dobit temeljem donacija bhakta ulagana je za inventar kampa, popravke i slično. DALJNJE INFORMACIJE: Posjetite web stranicu ličkog kampa: http://www.likakamp.net

KONTAKT: Organizatori ličkog kampa: marijanbilic@inet.hr ili CNC: cnc@pamho.net

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno su 44 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 1548 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::