Članci
Kalendar najava
Najave
Novosti
Galerije
Oglasi
Pojmovnik
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Osoba Me može spoznati kao Svevišnju Božansku Osobu samo predanim služenjem. Kada zahvaljujući takvoj predanosti postane potpuno svjesna Mene, može ući u Božje carstvo.
-- Bhagavad-gita 18.55 --
Članci ::
Članak, objavljeno: Čet, 08.02.07. 14:05
 

Predavanje HDG Srila Bhaktisiddhante Sarasvati Thakura prevedeno na hrvatski

 
Izvadci iz predavanja Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura držanog u Sarasvata Assembly Hall, Sri Caitanya Matha, Mayapura u 9 sati ujutro, na 28. dan mjeseca Maghe (siječanj) 1931.
 
 

Sri Guru-tattva and Seva

om ajnana-timirandhasya
jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena
tasmai sri-gurave namah


Zlatna prilika zajednički služiti

Danas imam priliku obožavati mog Sri Gurudeva. Prošle godine, također sam imao dobru sreću obožavati ga, a danas se ponovo ukazala ta povoljna prilika. Milošću Bhagavana, imao sam sreću biti u mogućnosti služiti Srila Gurudeva još jednu godinu. Da mi je Srila Gurudeva želio uskratiti službu za njega, ja ne bih preživio prošlu godinu. Ali pošto mi je dana ta jedna godina, moram ponovo danas promisliti da li sam pravilno iskoristio priliku te mogućnosti koja su mi dane i da li sam ga shodno tome služio.

Srila Gurudeva je rekao da ćemo se zajednički uključiti u služenje Bhagavana. On je koristio riječ „mi“ što znači da nije govorio o samo jednoj osobi. Mnoge osobe egoistično izjavljuju "ja sam ekskluzivni sluga Bhagavana " ili "ja sam izabran izvršiti određenu službu za Njega jer nitko drugi nije kvalificiran to učiniti." Ali riječi Srila Gurudeva proizlaze iz srca smekšanog samilošću s ljubavlju: "Dođi! Zaboravimo sklonost sprečavanja obostranog napretka; to je nasilje. Služenje Bhagavana je nadređeno svemu drugome."

Govoreći "nadređeno svemu drugome" on ne misli, "nitko ne može izvršiti tu službu osim mene; neću nikome dozvoliti da je izvrši." Priroda mog Srila Gurupadapadme ne sadržava takvo nasilje.

Ponizno moleći za milost

"Bahubhirmilitva yat kirtanam tadaiva sankirtanam – sankirtana znači zajedničko pjevanje." Puno ljudi zajedno...

Slavljenje i molitve su sadržane u sankirtani. S vanjskog gledišta, onaj tko ponudi stuti (vedske molitve) je na nižoj poziciji od objekta kojem se moli. Treća osoba međutim može najbolje shvatiti slave osobe ako čuje njezine molitve.
Sri Gaurasundara je objasnio da za iskreni vapaj za Bhagavanom moramo biti ponizniji od travke na ulici (trnad api sunicena). Ne možemo plakati za nekim sve dok nismo prihvatili našu beznačajnost u odnosu na tu osobu. Mi molimo za pomoć kada smo prisiljeni prihvatiti našu bespomoćnost. Kada se god nađemo nesposobnima izvršiti zadatak našom vlastitom snagom,  nemamo drugog izbora nego potražiti tuđu pomoć. Sam ne mogu izvršiti zadatak za koji je potrebno petoro ljudi da bi se izvršio.

Sri Gaurasundara nas je uputio da iskreno plačemo za Bhagavanom, što znači da je On od nas zatražio da preklinjemo Sri Bhagavana za pomoć. To smo čuli od Srila Gurudeva. Ipak ako ja plačem za Njim s namjerom da ja Njega uključim u moje služenje, ili ako ga preklinjem kako bih izvršio bilo koji zadatak, mojem plaču nedostaje prave poniznosti trnad api sunicene. Pravu poniznost nikada ne nalazimo u vanjskoj predstavi poniznosti, koja je ustvari samo licemjerstvo. Plakati za Bhagavanom u raspoloženju da smo Njegov gospodar, očekujući da On posluša kao sluga je neefikasno. On ne čuje takve povike zato jer je On vrhunski neovisan i potpuno svjestan. Slijedom toga On nije od nikoga kontroliran. Sve dok egoizam osobe ne uhvati korijena u  iskrenoj poniznosti bez dvoličnosti, njegove molitve neće doseći Bhagavana, koji je potpuno neovisan.

Osoba koja je poniznija od travke na ulici može plakati za Bhagavanom, ali ako ne posjeduje odlike strpljivosti i tolerancije, njegovi povici neće donijeti ploda. Ako pokažemo nestrpljenje žudeći za našim vlastitim interesima, naše ponašanje je u direktnoj suprotnosti sa raspoloženjem trnad api sunicena. Ako imamo potpunu vjeru da je Bhagavan Potpuno Biće, i da naši povici Njemu nikada neće donijeti neimaštinu, nikada nećemo iskusiti ikakav nedostatak strpljenja. Ali ako postanem pohlepan, netolerantan i uzemiren i ako ostajem na stajalištu da ću ja izvršiti zadatak na osnovu moje vlastite sposobnosti i vještine, neću biti u stanju zazivati Bhagavana u pravom  smislu te riječi.

Ako smo pretjerano uobraženi, ne možemo Ga na pravilan način zazivati. Također i ako želimo poništiti naš pravi samointeres onda isto tako nećemo na pravilan način moći plakati za Bhagavanom. Ja često mislim da sam Mu udovoljio svojim molitvama i zbog toga vršim druge djelatnosti prilikom kojih ne moram tražiti Njegovu pomoć. Ovaj mentalitet također pokazuje nedostatak tolerancije.

Zbog svega toga nam treba čuvar koji će nas spasiti od takvih sklonosti sve dok ne postanemo kvalificirani ozbiljno se moliti u raspoloženju trnad api sunicena. Njegovo utočište i podrška su neophodni kako bi nas zaštitili od takvih nepovoljnih sklonosti. Srila Narottama dasa Thakura kaže: "asraya laiya bhaje, tanre krsna nahi tyaje, ara sabe mare akarana – onaj tko vrši bhajan pod okriljem osoba koje su utjelovljenje ljubavi prema Krišni, nju Krišna ne zanemaruje; svatko drugo živi uzalud."

Nesposobni smo ići dalje bez autoriziranog Gurua

Služenje lotosovih stopala Srila Gurudeva je najpreča potreba. U ovom svijetu guru nam je potreban čak i da bi vršili karmu (materijalne djelatnosti), dobili jnanu (znanje) ili ispunili bilo koju anyabhilasu (želje koje nisu povezane sa služenjem Krsne). Vodstvo takvih svjetovnih gurua donosi neznatne rezultate koji su suprotni rezultatima podarenih od lotosovih stopala autoriziranog gurua. Srila Gurudeva je izvor istinskog blagostanja. Onog trenutka kada nam bude uskraćena njegova milost različite svjetovne želje se pojavljuju u našim srcima. A ako vartma-pradarsaka guru, prvi koji nam govori o duhovnom životu, ne kaže kako možemo uzeti utočište Srila Gurudeva, onda možemo završiti gubeći dragulj u ruci.

Nama-bhajana (pjevanje Krsninih imena) je jedina metoda vršenja bhajana, i to je jedina metoda koju nam daje Srila Gurudeva. Zbog toga je naša odgovornost obožavati njegova lotosova stopala na početku svake godine, a to je svaka guru-puja. Srila Rupa Gosvami kaže:

guru-padasrayas tasmat
krsna-diksadi-siksanam
visrambhena guroh seva
sadhu-vartmanuvartanam

[Prva četiri uda sadhana-bhakti jesu: uzeti utočište lotosovih stopala autoriziranog gurua, uzeti diksu i dobiti od njega upute u vezi služenja Krišne (siksa), služiti ga s intimnošću i pažnjom i pod njegovim vodstvom slijediti put sadhua. (Bhakti-rasamrta-sindhu 1.2.74-75)]

U predjelu koji je skriven i mističan, nemoguće je napredovati oslanjajući se na razne vlastite sposobnosti. Upravo kao što je nemoguće predvidjeti budućnost ili raditi planove na osnovu vlastitih sposobnosti, slično tome svjetovni koncepti ne mogu pomoći da se prodre u ili dostigne nadsvjetovni predio. Moja osjetila su iskusila nešto od vremena koje je već prošlo i zbog toga imam znanje o tome, ali ostajem neznalica što se tiče budućnosti. Na isti način, naša sadašnja osjetila nisu u stanju dati nam obavijest o predjelu koji je potpun i neshvatljiv. Naše oči mogu vidjeti samo nekoliko kilometara u daljinu, a naše uši mogu čuti samo riječi izrečene u našoj blizini.

Ako se oslanjamo na našu sposobnost kako bi napredovali prema tom predjelu, nikada nećemo dostići krajnji cilj, Vrhovnu stvarnost. Takvi pokušaji sliče Ravaninom trudu sagraditi stepenište prema raju. Gradnja može započeti, ali će se naposljetku sve urušiti. To ne može postojati u ništavilu gdje nema nikakve podrške. Slično tome mi priželjkujemo uzdizanje prema tom nepoznatom predjelu i mi to pokušavamo na osnovu naše vlastite sposobnosti, ali uvijek doživimo neuspjeh. Nadalje ako smatramo običnog smrtnika koji je laghu (duhovno impotentan i uopće nije ozbiljan) guruom (teškim sa potencijom), doživljavamo neuspjeh.

Morat ćemo prepoznati tko je guru, a tko laghu. Guru je uključen u služenje Potpunog bića kojeg svi pravi gurui štuju kao jedini objekt obožavanja. To se ne odnosi na gurua (učitelja) sitara ili tjelesnih vježbi. Takav guru ne može spasiti osobu od zagrljaja smrti.

gurur na sa syat sva-jano na sa syat
pita na sa syaj janani na sa syat
daivam na tat syan na patis ca sa syan
na mocayed yah samupeta-mrtyum

["Taj guru nije guru, taj otac nije otac, ta majka nije majka, taj polubog nije polubog i taj rođak nije rođak ako nas ne mogu zaštititi od zagrljaja smrti, ako nam ne mogu podariti vječni život i zaštititi nas od neznanja, zbog kojeg smo toliko pali u ovom materijalnom svijetu." (Srimad-Bhagavatam 5.5.18)]

Neznanje je jedini razlog zbog kojeg osoba pada u zagrljaj smrti; osoba sa znanjem ne. Svo obrazovanje se u trenu rasprši ako osoba poludi, postane paralizirana ili se sretne sa smrću. Ako ne tragamo za krajnjom istinom, naginjati ćemo biti bez svijesti ili bez prave svijesti.

Kada smo skloni uživati naša osjetila, poput jezika, ruku, nogu i genitalija, prvo smo očarani, a zatim prevareni. Zbog toga je neophodno za nas da se sjetimo Srila Gurupadapadme na početku svake godine, svakog mjeseca, svakog dana i svakog trenutka, jer nas on može zaštititi od svih takvih zabluda

Sjeti se Sri Gurua svakog dana, svakog trenutka

Oblici Gurudeva su mnogobrojni. Ako se on ne bi manifestirao na različite načine, tko bi nas onda zaštitio? Ona osoba koju je moj Gurudeva prihvatio kao svoju je moj spasitelj. Ne želim vidjeti lica odvratnih osoba koje kritiziraju mog Gurudeva ili koje podržavaju one koji ga kritiziraju. Oni su uzrok sve nepovoljnosti.

Onog trenutka kada zastranim ili zaboravim na lotosova stopala Srila Gurudeva, koji me neprestano privlači svojim lotosovim stopalima, tog istog trenutka ja sam neumitno lišen Istine. Nakon takve devijacije ja postajem udubljen u razmišljanja o bezbrojnim neimaštinama. Žurim okupati se na svetom mjestu i postajem zaokupljen štićenjem od hladnoće. Na taj način trčim za djelatnostima suprotnima služenju Srila Gurudeve.

Moj Gurudeva me stalno štiti od dvitiya-abhinivesa, kako ne bih postao udubljen u djelatnosti odvojene od interesa Bhagavana. Ako se ne sjetim Gurudeva na početku svake godine, svakog mjeseca, svakog dana i svakog trenutka, zasigurno ću još dublje pasti sa puta bhakti. Zbog toga ću htjeti biti prepoznat kao Guru i mračna pomisao kako će me drugi obožavati prodrijeti će u moj um.

To je dakle dvitiya-abhinivesa. Nismo se ovdje okupili kako bi izvršili guru-puju samo za danas, već da bismo započeli vršiti je svakog trenutka, zauvijek.

Sri Gaurasundara je sam Krsna koji je sišao na Zemlju kao jagad-guru, duhovni učitelj cijelog svijeta i izgovorio Siksastaku. Neka nam mahanta-gurui (uzvišeni, manifestirani gurui) i svi veliki Vaisnave koji su predani njihovim lotosovim stopalima, usade sve aspekte učenja Siksastake. Neka nas oslobode iz naše očajne situacije.

Moj Gurudeva mi se svugdje pojavljuje

Naši duhovni učitelji (asraya-jatiya guru-varga) su prebivalište ljubavi. Oni nam se pojavljuju u različitim oblicima kako bi nam podarili milost. Oni se odražavaju u svim objektima i u svakom biću. Zaista, oni su posebna manifestacija Srila Gurudeva koji podaruje divya-jnanu, transcendentalno znanje. Objekt ljubavi, Krsna (visaya-jatiya), je jedna polovina jednadžbe, a prebivalište ljubavi, Sri Guru (asraya-jatiya), je druga polovina. Njihova kombinacija rezultira u potpunoj cjelini kroz vilasa vaicitrya (predivno raznolike zabave). Sri Krsna je potpuna manifestacija objekta ljubavi, a Srila Gurudeva je potpuna percepcija prebivališta ljubavi. Kada transcendentalni odraz  asraya-jatiya tattve padne na neko svjesno biće, onda ga se treba smatrati manifestacijom mog Gurudeve. Gurudeva je ona osoba čije nas ponašanje u svakom trenutku upućuje da je naš čitav život namijenjen služenju Bhagavana. Taj isti Gurudeva se odražava u srcu svakog živog bića i smješten je u svakom biću kao asraya-jatiya tattva.

cuta-priyala-panasasana-kovidara
jambv-arka-bilva-bakulamra-kadamba-nipah
ye ‘nye parart ha-bhavaka yamunopakulah
samsantu krsna-padavim rahitatmanam nah

[“O mango, priyala, jackfruit, asana i kovidara drveće! O drveće jambua, arke, bilve i bakule! O amra, kadamba i nipa drveće, kao i druge biljke i drveće koja rastu uz obale Yamune i čiji su životi posvećeni dobrobiti drugih, mi smo izgubile naše umove u agoniji odvojenosti od Sri Krsne, stoga nam molim vas recite gdje je On otišao.” (Srimad-Bhagavatam 10.30.9)]

Sri Krsna je nestao sa rasa-sthalija (mjesta rasa-lile), i gopije, koje su vječno oslobođene duše, su prišle svim živim bićima u potrazi za Njim. Da li su gopije jedonostavno ovisile o znanju koje su zadobile svojim osjetilima kako bi Ga našle? Mi dobivamo priliku čuti o tim temama od Gurudeva. Raznolike transcendentalne zabave Nanda-Govinde, Yasoda-Govinde, Sridama-Sudama-Govinde, Citraka-Patraka-Govinde, Vamsi-Govinde, Go-Govinde i  Kadamba-Govinde su priče o zabavama Sri Sri Radha-Govinde koje su prožete rasom.

Ako je osoba blagoslovljena darsanom Sri Gurua u srcu, ili ako stvori mjesto u svom umu gdje Sri Guru može šetati, onda se takve zabave objavljuju u njegovom srcu. Jedini način dostići služenje Potpunog Bića je obožavati osobu koja nas svakom svojom djelatnošću ohrabruje da služimo Potpuno Biće. Slika našeg Gurudeva, odražena na mnoge razne načine, neprestano manifestira nove i nove lekcije za nas.

Moj Gurudeva se manifestira u raznim izvorima i kada vidim njihov stav služenja Bhagavana, molim se da mogu provesti tisuće i tisuće života služeći Sri Harija u njihovom duštvu te da moja averzija služenja Njega, koja je prevladavala milijune života, napokon bude uništena.

Svatko napreduje osim mene

Jednom sam otišao u Mangala-giri u Južnoj Inidiji kako bi uspostavio svete otiske stopala Sriman Mahaprabhua. Jedan od naših bhakta je izrazio slijedeću sumnju: “Kada sam prvi puta došao u math, primijetio sam karakter prebivaoca matha i njihovu vezanost za služenje Bhagavana. To me impresioniralo i nadahnulo i gajio sam veliku želju biti poput njih. Ali sada se standard koji sam nekoć namjeravao dostići osjetno smanjio. Sada me okupiraju razne svjetovne misli poput razmišljanja o mnogim brahmacarijima koji su se vratili svojim domovima i ušli u obiteljski život.”

Ja sam u odgovoru rekao, “Ja ne mogu reći da su oni napustili hari-bhajana samo zato što su se vratili svojim domovima. U stvari gledam na svakog pojedinog od tih brahmacarija kao na nevjerojatne Vaišnave i da su se njihove Vaišnavske odlike i predanost Gospodinu mnogostruko povećale. Kakav sam je prijetvoran ateist znao biti, ali moja prijetvornost se malo po malo smanjivala u njihovom društvu. Ja vidim da sam nesklon Bhagavanu, ali oni su svi uključeni u hari-bhajana. Milošću Srila Raghunatha Bhatta Gosvamija, saznao sam za slijedeći stih:

vaisnavera nindyakarma na pade kane
sabe krsna bhaje tinha ai matra jane

[“Ogovaranje Vaisnava koji su uključeni u odvratne djelatnosti nikada ne bi trebalo ući u moje uši. Trebao bih samo vidjeti da sve osobe služe Krsnu.”]

S moje točke gledišta, svatko napreduje u hari-bhajanu, i ovaj svemir, koji je stvoren od Bhagavana, napreduje u svakom pogledu. Svatko osim mene dobiva duhovnu dobrobit. Postao si uznemiren bez pravog razloga i zato što imaš veliku želju služiti Bhagavana želiš da bhakte koji su otišli također sve više budu skloni uključiti se u hari-bhajana. Međutim oni jesu uključeni u hari-bhajana. Ipak ti si nezadovoljan i želiš da se njihova spremnost služiti Sri Bhagavana poveća milijune puta.Moje srce je nasuprot tome siromašno i nesposobno usvojiti veličinu njihovog bhajana za Sri Harija. Oni pokazuju primjeran život prema začuđujuće visokom idealu. Jedina osoba koja je nesposobna vršiti hari-bhajana sam ja, zato što sam zaokupljen nalaženjem grešaka kod drugih. Kako ću onda moći ikada napredovati?”

Entuzijastičan nalaziti greške

Tko nalazi greške u  Vaisnavaa? Oni koji ovise o svojim osjetilima kako bi prikupili znanje. Njihova osjetila – oči, uši, nos itd. – su njihovo jedino uporište i zbog toga ih vanjski objekti zavaravaju. Drugim riječima, oni koji su neskloni hari-bhajanu nalaze greške kod Vaisnava. Kada mi osoba kaže da je netko prestao mantrati svoj harinama, ja pomislim, “Vjerojatno je postao vrlo uzvišen u srcu kao rezultat toliko mnogo mantranja. Zbog toga je napustio put bhajana, koji je jedini izvor blagostanja i postao je uključen u druge djelatnosti. Samo je bogati čovjek toliko zadovoljan da ne mari zaraditi više. ”

U Srimad Bhagavad-giti, Bhagavan kaže: “na me bhaktah pranasyati – moj bhakta nikada neće propasti ili doživjeti nesreću.”

api cet su-duracaro
bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah
samyag vyavasito hi sah

[“Onaj tko predano služi, čak i ako počini najodvratnije djelo, treba ga se smatrati svetim (sadhuom), jer je pravilno utemeljen u svojoj odlučnosti.” (Bhagavad-gita 9.30)]

ksipram bhavati dharmatma
sasvac-chantim nigacchati
kaunteya pratijanihi
name bhaktah pranasyati

[“On ubrzo postaje ispravan i stječe trajan mir. O Kuntin sine, otvoreno reci svima da Moj bhakta nikada ne propada.” (Bhagavad-gita 9.31)]

Da li netko tko je isključivo usredotočen i postojan u svom vršenju hari-bhajana ikada može pasti? Oni su bez sumnje dostignuli potpunu povoljnost. Naš stav je međutim pogrešan i to je razlog  zašto mi ne dostižemo našu povoljnost.

para-svabhava-karmani
na prasamsen na garhayet
visvam ekamakam pasyan
prakrtya purusena ca

[“Sri Bhagavan reče: Ne kritiziraj i ne slavi uvjetovanu prirodu ili djelatnosti drugih. Gledaj na ovaj svijet kao na kombinaciju materijalne prirode i duša koje imaju sklonost ka uživanju, a oboje se temelje na Vrhovnoj stvarnosti.” (Srimad-Bhagavatam 11.28.1)]

Ako ja ovisim o svojem osjetilnom opažanju kako bih dobio informaciju onda ću ostati zakinut za služenje Gospodina, koji je iznad osjetilnog opažanja (adhoksaja), kao i za služenje Srila Gurudeva. Nisam dostigao vlastitu dobrobit, ali svejedno meditiram na nepovoljno ponašanje drugih i iako sam sam pun nedostataka, entuzijastičan sam naći greške u drugima. Ako ikada stvarno započnem polagati pažnju na svoju vlastitu dobrobit, da li ću imati vremena promatrati tuđe nesavršenosti?

krsneti yasya giri tam manasadriyeta
diksasti cet pranatibhis ca bhajantam isam
susrusaya bhajana-vijnam ananyam anya-
nindadi sunya-hrdam ipsita-sanga-labdhya

[“Onaj tko izgovori Krsnino ime samo jednom je bhakta početnik (kanistha-adhikari). Treba ga se smatrati članom svoje porodice i potiho poštivati. Onaj tko potpuno shvati principe dikse te prihvati inicijaciju od kvalificiranog Gurua i vrši bhajan za Bhagavana prema vaišnavskim običajima je napredniji bhakta (madhyama-adhikari). Takvog bhaktu koji je nadahnut pravilnim razumijevanjem stvarnosti i iluzije treba se poštivati odajući mu pranam i tako dalje. Onaj tko je vješt u znanosti bhajana kao što je opisano u Srimad-Bhagavatamu i drugim vaisnavskim spisima i tko vrši isključivi bhajan za Sri Krsnu je maha-bhagavata bhakta. Zbog svojeg postojanog udubljivanja u Krišnu, čisto srce takvog bhakte je slobodno od pogrešaka poput sklonosti kritiziranja drugih. On je stručan u bhajanu, što znači da vrši služenje Sri Sri Radha-Krsninih zabava u umu (manasa-seva) koje se događaju tokom osam dijelova dana (asta-kaliya-lila). Znajući da je on najuzvišeniji bhakta čije je srce utemeljeno u određenom raspoloženju služenja Sri Radha-Krsne kojem naginje, osoba mu treba odati poštovanje dandavat-pranamom, postavljajući relevantna pitanja i vršeći službu za njega s velikom ljubavlju.” (Upadesamrta, stih 5)]

Naši životi su kratki. Prošle godine smo se okupili ovdje kako bi obožavali Srila Gurudeva. Od onda su oni koji su dobili milost Bhagavana otišli s ovoga svijeta. Međutim, sa svrhom nalaženja grešaka u drugima i pokazivanja odsustva trnad api sunicena, mi smo u ovom materijalnom svijetu udubljeni u zadovoljavanje osjetila.

I najmanja sklonost nalaženju grešaka u drugima je potpuno odsutna u Srila Gurudevi. U isto vrijeme, njegova jedina uloga je da nam ljubazno ukaže na stotine i tisuće grešaka, koje su uzrok naše nesreće. Neka ne izgubimo iz vida ovu odliku Srila Gurudeve.

Ako ću poživjeti još jednu godinu, onda ću se udubiti u služenje Gurudeva u svakom trenutku od sada pa na dalje i odbaciti sklonost kritiziranja drugih. Neću reči, “ Ja sam srčan, učen i nadaren govornik; on je budalast, u neznanju i ne može ništa izraziti. ” Na osnovu isključive udubljenosti u hari-katha, ja neću gajiti stav averzije prema Bhagavanu i na taj način ću zaista dobiti dobrobit.

Sadhaka i Siddha nisu isti

asa-bharair-amrta-sindhu-mayaih kathamcit
kalo mayatigamitah kila sampratam hi
tamce krpam mayi vidhasyaci n aiva kim me;
pranairvrajena ca varoru vakarinapi

[“O Varoru (djevojka divnog struka), ja provodim vrijeme samo s nadom da ću te moći služiti. Ako povučeš svoju milost, što mi više znače ovaj život, zemlja Vraje i Sri Krišna, neprijatelj Bake?” (Vilapa-kusumanjali, stih 102)]

Neki ljudi me pitaju, “Zašto nedaš siddha-pranali (identitet vječnog odnosa sa Krsnom)?” Međutim ja ne mogu razumjeti kako sadhaka i siddha mogu biti na istome nivou. Kako netko na nivou sadhane koji je pun anarthi može njegovati djelatnosti sadhane koja je oslobođena anarthi ili siddhija (stanja savršenstva)? Ako je netko siddha, samospoznat, i milostivo mi pokaže svoj svarup, samo onda mogu saznati njegov vječan izvoran oblik.
U madhura-rasi Srila Gurudeva je Varsabhanavi (Sri Radha). Prema svojoj vječnoj prirodi osoba će vidjeti istog Sri Gurudeva kao određenu apsolutnu stvarnost (vastu). Onaj u raspoloženju roditelja ga vidi kao Nanda-Yasodu; onaj u raspoloženju prijatelja ga vidi kao Sridama-Sudamu i onaj u raspoloženju sluge ka vidi kao Citraka-Patraku.

Istina o tome tko je visaya a tko asraya se pojavljuje u srcu onog tko ostane uključen u služenje Srila Gurudeva. Ta istina se ne manifestira u srcu umjetnim sredstvima. Kada se sklonost ka služenju pojavi u srcu sretne duše, ova istina se automatski pojavljuje u njegovom srcu. Nismo dužni služiti bilo koga osim našeg Gurudeva. Priroda nitya-lile (Krsninih vječnih zabava sa Svojim bhaktama), koje čak niti Sesa, Siva, Brahma i drugi ne mogu pojmiti, nikada neće biti shvaćena od onog čija je svjesnost onečišćena svjetovnim shvaćanjima.

Odajem moje poštovanje lotosovim stopalima svih vas, moje guru-varge. 

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno su 64 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 1373 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::