Pojmovnik
Kalendar najava
Najave
Novosti
Članci
Galerije
Oglasi
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Onima koji Me uvijek služe s ljubavlju dajem razumijevanje zahvaljujući kojem mogu doći Meni.
-- Bhagavad-gita 10.10 --
Pojmovnik ::
 

Govardhana-puja    Govardhana-pūjā

 
Obožavanje brda Govardhane nuđenjem hrane i kruženjem oko brda. Ovu je puju prvi potaknuo Krsna kako bi se pokazalo da je obožavanje Njega nadređeno obožavanju čak i kralja raja, Indre.
 
 

Nakon što su ukazali milost brahmnama koji su bili previše zaokup­ljeni vršenjem vedskih žrtvovanja, Krsna i Balarama vidjeli su da odrasli pastiri pripremaju slično žrtvovanje kako bi zadovoljili Indru, kralja raja, zaduženog za snabdijevanje vodom.

Prema riječima Caitanya - caritamrte, Krsnin bhakta je čvrsto uvjeren da će biti oslobođen svih obaveza ako se jednostavno posveti svjesnosti Krsne i transcendentalnom služenju Krsne s ljubavlju. Čisti bhakta Gospodina Krsne ne mora vršiti nikakve obrede propisane u Vedama, niti mora obožavati bilo kojeg poluboga. Smatra se da je bhakta Gospodina Krsne izvršio sve vrste vedskih obreda i obožavao sve vrste polubogova. Samim vršenjem vedskih obreda ili obožavanjem polubogova ne razvija se predano služenje Krsne, ali onaj tko se potpuno posvetio služenju Gospodina već je izvršio sve vedske naredbe.

Da bi spriječio takve djelatnosti Svojih bhakta, Krsna je za vrijeme Svog boravka u Vrndavani htio čvrsto utemeljiti isključivo predano služenje. Kao sveznajuća Božanska Osoba znao je da pastiri pripremaju žrtvova­nje za Indru, ali se iz pristojnosti počeo s velikim poštovanjem ponizno raspitivati o njemu kod starijih osoba poput Maharaje Nande.

Krsna je upitao Svog oca: "Dragi Moj oče, kakvo veliko žrtvovanje pripremate? Što će biti ishod tog žrtvovanja i kome je ono namijenjeno? Kako se vrši? Molim te reci Mi. Žarko želim shvatiti ovaj proces i zato Mi, molim te, objasni svrhu ovog žrtvovanja." Na Njegovo pitanje, Njegov otac, Nanda Maharaja, nije ništa rekao. Mislio je da njegov dječak neće moći shvatiti složene detalje vršenja yajne. Međutim, Krsna je bio uporan

"Dragi Moj oče, velikodušne, svete osobe nemaju tajni. Nikog ne smatraju prijateljem ili neprijateljem, jer su uvijek otvoreni prema svakome. Čak ni oni koji nisu tako velikodušni ne taje ništa pred članovima svoje obitelji i prijateljima, iako mogu nešto zatajiti pred osobama koje su  neprijateljski raspoložene prema njima. Stoga ne možeš ništa tajili od Mene.

Sve osobe vrše plodonosne djelatnosti. Neki znaju prirodu tih djelatnosti i njihov rezultat, a neki ne. Onaj tko djeluje s potpunim znanjem stječe puni rezultat. Onaj tko djeluje bez znanja ne dobiva tako savršen rezultat. Stoga Mi, molim te, objasni svrhu žrtvovanja kojeg namjeravaš izvršiti, Da li je ono propisano vedskim spisima ili predstavlja jednostavno narodni običaj? Molim te podrobno Mi opiši žrtvovanje."

Kad je čuo Krsnino pitanje, Maharaja Nanda je odgovorio: "Dragi moj dječače, ovaj obred je manje-više tradicionalan. Kiša pada zahvaljujući milosti kralja Indre, a oblaci su njegovi predstavnici. Pošto je voda toliku važna za naš život, moramo pokazati zahvalnost prema upravitelju kiše, Maharaji Indri. Zato se spremamo zadovoljiti kralja Indru, jer nam je milostivo poslao oblake koji izlijevaju kišu potrebnu za uspješno provođenje poljoprivrednih radova. Voda je vrlo važna; bez kiše ne možemo ništa uzgojiti niti proizvesti žitarice. Bez kiše ne možemo živjeti. Voda je neophodna za uspješno vršenje religijskih obreda, ekonomski napredak i, na kraju, oslobođenje. Zbog toga ne smijemo odbaciti tradicionalni običaj; ako ga netko odbaci, pod utjecajem požude, pohlepe ili straha, neće dobro proći."

Svevišnja Božanska Osoba Krsna potom je u prisutstvu Svog oca i svih pastira iz Vrndavane Svojim riječima razljutio kralja Indru. Predložio im je da obustave žrtvovanje. Krsna je ohrabrio stanovnike Vrndavane da obustave žrtvovanje namijenjeno Indri iz dva razloga. Kao prvo, u  Bhagavad – Giti je rečeno da nema potrebe obožavati polubogove radi ostvarivanja materijalnog napretka. Svi rezultati stečeni takvim obožavanjem su privremeni. Takvi privremeni rezultati zanimaju jedino manje inteligentne osobe. Kao drugo, svaki privremeni rezultat koji osoba dobije obožavajući polubogove dan je s odobrenjem Svevišnje Božanske Osobe.

Bhagavad-giti je jasno rečeno: mayaiva vihitan hi tan. Sve pogodnosti koje daju polubogovi u stvari daje Svevišnja Božanska Osoba. Bez odobrenja Svevišnje Božanske Osobe, nitko ne može pružiti bilo kakvu dobrobit drugima. Ali pod utjecajem materijalne prirode polubogovi ponekad postaju gordi. Misleći da su sve u svemu, pokušavaju zaboraviti vrhovnu vlast Svevišnje Božanske Osobe. U Srimad-Bhagavatamu  jasno je rečeno da je Krsna želio razljutiti kralja Indru. Krsna se pojavio da uništi demone i zaštiti bhakte. Kralj Indra sigurno nije bio demon, već bhakta, ali pošto je postao ponosan, Krsna ga je želio naučiti pameti. Prvo ga je pokušao razljutiti obustavivši Indra Puju, koju su pripremili pastiri iz Vrndavane.

S tom namjerom na umu, Krsna je počeo govoriti kao da je ateistički pobornik filozofije karma-mimamse. Pobornici te filozofije ne prihvaćaju vrhovni autoritet Božanske Osobe. Oni tvrde da će onaj tko pravilno djeluje sigurno dobiti rezultat. Po njihovom mišljenju, čak i ako postoji Bog koji daje čovjeku rezultate njegovih plodonosnih djelatnosti, nije po­trebno obožavati Boga, jer bez čovjekovog djelovanja Bog ne može dati dobar rezultat. Prema njihovom mišljenju, umjesto da obožavaju polubo­gove ili Boga, ljudi trebaju posvetiti pažnju svojim dužnostima i tako će si­gurno dobiti dobar rezultat.

Gospodin Krsna je počeo govoriti Svom ocu u skladu s tim principima filozofije karma-mimamse. "Dragi Moj oče", rekao je, "mislim da ne trebate obožavati bilo kojeg poluboga radi uspješnog provođenja vaših poljoprivrednih radova. Svako živo biće se rađa zbog svoje prošle karme i napušta ovo tijelo noseći sa sobom posljedice svoje sadašnje karme. Svatko se rađa u raznim vrstama života prema svojim prošlim djelima i dobiva slijedeće tijelo prema djelima koja je počinio u ovom životu. Različiti stupnjevi materijalne sreće i nesreće, udobnosti i neudobnosti, predstavljaju razne rezultate raznih vrsta djela, počinjenih u ovom ili prošlom životu."

Nanda Maharaja i ostali stariji članovi su odgovorili da bez zadovolja­vanja vladajućeg boga nitko ne može dobiti dobar rezultat jednostavno zahvaljujući materijalnim djelatnostima. To je zapravo istina. Na primjer, ponekad možemo vidjeti da usprkos prvorazrednoj njezi prvorazrednih liječnika bolesna osoba umre. Stoga moramo zaključiti da prvorazredna liječnička njega prvorazrednih liječnika nije sama po sebi dovoljna da izli­ječi pacijenta; mora biti prisutna ruka Svevišnje Božanske Osobe. Slično tome, očeva i majčina briga nije uzrok djetetove sigurnosti. Katkada mo­žemo vidjeti da unatoč svoj brizi koju mu pružaju roditelji, dijete oboli ili umre. Stoga materijalni uzroci nisu dovoljni za dobivanje rezultata. Mora biti prisutno odobrenje Svevišnje Božanske Osobe.

Nanda Maharaja je zato izjavio da za uspješno provođenje poljoprivrednih radova moraju zadovoljiti Indru, božanstvo koje upravlja kišnim padalinama. Gospodin Krsna je pobio ovaj argument, izjavivši da polubogovi daju rezultat samo onima koji su izvršili svoje propisane dužnosti. Polubogovi ne mogu dati dobar rezultat osobama koje nisu izvršile propisane dužnosti. Stoga ovise o izvršavanju dužnosti i ne mogu neovisno dodijeliti bilo kome dobar rezultat.

"Dragi Moj oče, nema potrebe da obožavate poluboga Indru", rekao je Gospodin Krsna. "Svatko mora steći rezultat vlastitog djelovanja. U  stvari, možemo vidjeti da sva živa bića djeluju prema svojim prirodnim sklonostima i u skladu s njima stječu svoje rezultate. Sva živa bića dobivaju više ili niže vrste tijela i stvaraju prijatelje ili neprijatelje jedino zbog raznih vrsta svojih djelatnosti. Čovjek treba pažljivo izvršavati dužnosti prema svojim prirodnim sklonostima i ne treba obraćati pažnju na obožavanje raznih polubogova. Polubogovi će biti zadovoljni s pravilnim izvršavanjem svih dužnosti. Stoga ih nije potrebno obožavati. bolje je pravilno izvršavati svoje propisane dužnosti. U stvari, nitko ne može biti sretan bez izvršavanja propisanih dužnosti. Stoga se čovjek koji ne izvršava pravilno svoje dužnosti uspoređuje s nečasnom ženom. Propisana dužnost brahmana je proučavanje Veda, propisana dužnost kraljevskog staleža ili ksatriya je zaštita građana, propisana dužnost vaisya je poljoprivreda, trgovina i zaštita krava, a propisana dužnost sudra je služenje viših staleža - brahmana, ksatriya i vaisya. Mi pripadamo zajednici vaisyai naše propisane dužnosti su obrađivanje zemlje, trgovina poljoprivrednim proizvodima, zaštita krava i bankarstvo."

Krsna se smatrao pripadnikom zajednice vaisya, jer je Nanda Maharaja štitio mnogo krava, a Krsna se brinuo o njima. Krsna je naveo četiri vrste djelatnosti propisanih za zajednicu vaisya. To su poljoprivreda, trgovina, zaštita krava i bankarstvo. Iako su se vaisye mogli baviti bilo kojim od ovih zanimanja, ljudi iz Vrndavane su se pretežno bavili zaštitom krava.

Krsna je potom objasnio Svom ocu: "Ovaj svemir se manifestira pod utjecajem triju guna materijalne prirode - vrline, strasti i neznanja. Ove tri gune su uzroci stvaranja, održavanja i uništenja. Oblak nastaje djelovanjem gune strasti. Stoga guna strasti uzrokuje kišne padavine. Nakon kiše, živa bića dobivaju rezultat - plodove poljoprivrednih radova. Kakve veze ima Indra s time? Čak i ako zadovoljite Indru, što može učiniti? Mi ne dobivamo neku osobitu dobrobit od Indre. Čak i ako je prisutan, on izlijeva vodu i na ocean kojem nije potrebna voda. On izlijeva vodu i na ocean i na zemlju; to ne ovisi o našem obožavanju. Što se nas tiče, ne moramo otići u drugi grad ili selo ili u stranu zemlju. U gradovima postoje palače, ali mi smo zadovoljni sa životom u šumi Vrndavane. Imamo poseban odnos s brdom Govardhanom i šumom Vrndavane i ništa više. Zato, dragi Moj oče, molim te, izvrši žrtvovanje koje će zadovoljiti brahmane i brdo Govardhanu. Nemojmo imati nikakve veze s Indrom.

Kad je čuo ovu Krsninu izjavu, Nanda Maharaja je odgovorio: "Dragi moj dječače, na Tvoju molbu, priredit ću posebno žrtvovanje za ovdašnje brahmane i brdo Govardhanu, ali sada mi dopusti da izvršim žrtvovanje poznato kao Indra-yajna."

Krsna je odgovorio: "Dragi Moj oče, nemoj odlagati. Žrtvovanje koje predlažeš za Govardhanu i brahmane oduzeti će ti mnogo vremena. Bolje uzmi sve što si pripremio za Indra-yajnu i odmah to upotrijebi za zadovolja­vanje brda Govardhane i brahmana.

Govardhana puja - Zagreb 2005

Na kraju, Nanda Maharaja je pristao. Pastiri su tada upitali Krsnu kako želi izvršiti yajnu i Krsna im je dao slijedeća upute. "Pripremite sve vrste ukusnih jela od masla i žitarica prikupljenih za yajnu. Pripremite rižu, dal, halvu, pakore, purije i razne vrste jela od mlijeka poput slatke riže, rabrija, slatkih kuglica, sandesa, rasagulla i laddua i pozovite učene brahmane koji mogu mantrati vedske himne i prinijeti ponude u vatru. Brahmanama trebate dati u milostinju sve vrste žitarica. Potom trebate ukrasiti i dobro nahraniti sve krave. Nakon toga, dajte novac u milostinju brahmanama. Što se tiče nižih životinja, poput pasa, te ljudi iz nižih slo­jeva, poput candala, petorazrednih ljudi koji se smatraju nedodirljivima, njih također možete obilno nahraniti prasadamom. Kad nahranite krave lijepom travom, započnite žrtvovanje poznato kao Govardhana-puja. Ovo žrtvovanje će Me jako zadovoljiti."

U ovoj izjavi, Gospodin Krsna je opisao čitavu ekonomiju vaisya. U ljudskom društvu i u životinjskom carstvu, među kravama, psima, jarcima i drugim životinjama, svatko mora igrati svoju ulogu. Svatko mora su­rađivati za dobrobit čitavog društva, koje obuhvaća ne samo pokretna, već i nepokretna bića, poput brda i zemlje. Zajednica vaisya posebno treba voditi brigu o ostvarivanju ekonomskog napretka društva proizvo­deći žitarice, štiteći krave, donoseći hranu tamo gdje je potrebna i baveći se bankovnim i novčanim poslovima.

Iz ove izjave vidimo da je zaštita krava važnija od zaštite mačaka i pasa, iako se ni psi ni mačke, koji su sada postali toliko važni, ne smiju zane­mariti. Također vidimo da viši staleži ne smiju zanemariti candale, nedo­dirljive. Svatko je važan, ali neki su izravno, a neki samo neizravno odgo­vorni za napredak ljudskog društva. Međutim, kad je prisutna svjesnost Krsne, vodi se briga o svačijoj punoj dobrobiti.

Žrtvovanje poznato kao Govardhana-puja slavi se u pokretu svjesnosti Krsne. Gospodin Caitanya je izjavio da su Krsnina zemlja i brdo Govardhana jednako vrijedni obožavanja kao sam Krsna. Da bi to potvrdio Gospodin Krsna je izjavio daje Govardhana-puja jednako dobra kao obožavanje Njega. Od tog dana, Govardhana-puja se slavi pod nazivom Anakuta. U svim hramovima u Vrndavani i izvan Vrndavane, u ovoj svečanosti pripremaju se ogromne količine hrane i obilno dijele svim ljudima. Katkada se hrana baca na okupljeno mnoštvo i ljudi je s uživanjem uzimaju sa zemlje. Iz toga možemo zaključiti da prasadam ponuđen Krsnii nikada ne postaje zagađen, čak ni kada se baci na tlo. Ljudi ga zato uzimaju sa zemlje i jedu s velikim zadovoljstvom.

Govardhana puja - Zagreb 2005Svevišnja Božanska Osoba Krsna  tako je savjetovao pastirima da obustave Indra-yajnu i započnu Govardhana-puju kako bi kaznio lndru, ponosnog na svoj položaj vrhovnog upravitelja rajskih planeta. Dobrodušni i jednostavni pastiri predvođeni Maharajom Nandom prihvatili su Krsnin  prijedlog i pomno učinili sve što im je savjetovao. Obožavali su Govardhanu i obišli oko brda. (Slaveći Govardhana-puju, ljudi u Vrndavani se još i danas lijepo odjenu i okupe u podnožju brda Govardhane da bi obožavali brdo i obišli oko njega, vodeći sa sobom svoje krave.)

Nanda Maharaja i pastiri su po savjetu Gospodina Krsne pozvali učene brahmane i počeli obožavati brdo Govardhanu mantrajući vedske himne i nudeći prasadam.Stanovnici Vrndavane su se okupili, ukrasili svoje krave i dali im travu. Tjerajući pred sobom krave, počeli su obilaziti brdo Govardhanu. Gopije su obukle raskošnu odjeću i sjele na kola koja su vukli bikovi, pjevajući o slavama Krsninih zabava. Došavši tamo da bi preuzeli ulogu svećenika u Govardhana-puji, brahmane su blagoslovili pastire i njihove žene, gopije. Kad je sve bilo gotovo, da bi uvjerio bhakte u istovjetnost brda Govardhane i Njega samog, Krsna je poprimio ogromni transcendentalni oblik i kazao stanovnicima Vrndavane da je On sam brdo Govardhana. Potom je počeo jesti svu ponuđenu hranu.

Istovjetnost Krsne i brda Govardhane još uvijek se slavi i veliki bhakte uzimaju kamenje s brdu Govardhane i obožavaju ga kao što obožavaju Božanstvo Krsne u hra­movima. Bhakte skupljaju kamenje ili šljunak s brda Govardhane i obožavaju ga kod kuće, jer je to obožavanje jednako dobro kao obožavanje Božanstva. Nakon što je odvojeno manifestirao oblik koji je jeo ponude, Krsna je zajedno s ostalim stanovnicima Vrndavane odao poštovanje Bo­žanstvu i brdu Govardhani.

Odajući poštovanje ogromnom obliku samog Sebe i brdu Govardhani, Krsna je izjavio: "Pogledajte samo kako je brdo Govardhana poprimilo ovaj ogromni oblik i kako nas blagoslivlja pri­hvaćajući naše ponude." Krsna je također izjavio na ovom susretu: "Onaj tko zanemari Govardhana-puju, koju sam osobno vodio, neće biti sretan. Na brdu Govardhani ima mnogo zmija i osobe koje zanemare propisanu dužnost vršenja Govardhana-puje umrijet će od ugriza zmije. Da bi osi­gurali sreću kravama i sebi samima, svi ljudi iz Vrndavane koji žive u bli­zini Govardhane moraju obožavati ovo brdo, kao što sam propisao."

Nakon što su tako izvršili Govardhana-puju po uputstvima Krsne, sina Vasudeve, svi stanovnici Vrndavane vratili su se kući.

Tako se završava Bhaktivedantino tumačenje dvadeset četvrtog poglavlja knjige o Krsni, pod naslovom" Obožavanje brda Govardhane".

Iz knjige Šrila Prabhupade Svamija; "Krišna Izvor Sveg Zadovoljstva", 24. poglavlje.

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno su 62 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 6005 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::