Pojmovnik
Kalendar najava
Najave
Novosti
Članci
Galerije
Oglasi
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Da bih izbavio pobožne, uništio bezbožne i ponovno uspostavio načela religije, pojavljujem se milenij za milenijem.
-- Bhagavad-gita 4.8 --
Pojmovnik ::
 

Janmastami    Janmāṣṭamī

 
Jedan od najvećih vaisnavskih praznika. Svetkovina Krsnina rođenja.
 
 

POJAVA GOSPODINA SRI KRSNE

Jednom davno dok je svijet bio obremenjen nepotrebnim obrambenim kraljevima koji su zapravo bili demoni, čitav univerzum je bio uznemiren. Vladajuće božanstvo Zemlje, božica po imenu Bhumi, poprimila je oblik krave i sa suzama u očima prišla Gospodinu Brahmi da ga obavijesti o nevoljama koje joj zadaju demonski kraljevi. Dirnut jadikovkama majke Zemlje, Brahma je zajedno sa Šivom i ostalim polubogovima poveo majku Zemlju do Oceana Mlijeka na kojem prebiva Gospodin Visnu.

Nakon što su svi polubogovi uputili molitve Svevišnjoj Božanskoj Osobi, izgledalo je kao da nema odgovora, tada je Brahma počeo meditirati, i u meditaciji, u srcu, primio poruku Gospodina Visnua.

To je način primanja Vedskog znanja. Brahma je prvi primio transcendentalno Vedsko znanje od Svevišnje Božanske Osobe, u srcu. Zbog toga je Brahma jedini mogao shvatiti poruku. Poruka koju je Brahma prenio polubogovima glasila je; "Svevišnji Gospodin će se uskoro pojaviti na zemlji zajedno sa Svojim vrhovnim moćima i sve dok bude boravio na zemlji da bi ostvario Svoju misiju uništavanja demona i pružanja zaštite bhaktama, polubogovi također trebaju boraviti tamo da bi mu pomogli. Svi se odmah trebaju roditi u obiteljima Yadu dinastije, u kojoj će se nakon nekog vremena i sam Gospodin pojaviti."

Polubogovi su zatim bili obaviješteni da će se prije pojave Gospodina Krsne na zemlji također pojaviti i Njegov potpuni dio, Ananta, kao Balarama, a zatim i Visnuova vanjska moć Yogamaya. Nakon što je ljubaznim riječima poučio i umirio polubogove i Bhumi, Brahma se vratio u svoje prebivalište.

Vođa Yadu dinastije, kralj Šurasena, vladao je zemljom zvanom Mathura i pokrajinom Šurasena. Jednom je Šurasenin sin, Vasudeva oženio Devaki, kći kralja Devake. Da bi zadovoljio svoju sestru Devaki na dan njezinog vjenčanja, Kamsa, sin kralja Ugrasene, uzeo je uzde i postao vozač njihove kočije. Dok je tako Kamsa vozio kočiju iznenada se s neba začuo glas koji je rekao;
"O Kamsa! Ti si takva budala. Upravljaš kočijom svoje sestre i njezinog muža a ne znaš da će te osmo dijete ove sestre ubiti." Čuvši proročanstvo Kamsa je uhvatio Devaki za kosu i zamahnuo mačem želeći je ubiti.

Želeći spasiti Devaki Vasudeva ga je pokušao umiriti učenim riječima, ali kada je vidio da njegove riječi ne dopiru do Kamse, u strahu za Devakin život, obećao mu je predati svu djecu koju će ona roditi. Zadovoljan takvim obećanjem, Kamsa je napokon pustio Devaki.

Tokom vremena, Devaki je rodila osmero muške djece i jednu kćer (Subhadru). Kada se rodio prvi sin, Vasudeva je održao obećanje i odnio dijete Kamsi. Kamsa je bio zadovoljan njegovim postupkom, i iz samilosti prema njemu rekao je slijedeće; " Dragi moj Vasudeva, ne trebaš mi predati ovo dijete. Od ovog djeteta mi ne prijeti opasnost. Čuo sam da će me Devakino osmo dijete ubiti. Ovo možeš odnijeti kući". Dok se s djetetom vraćao kući, Vasudeva je znao da ne može vjerovati Kamsi.

Želeći ubrzati pojavu Gospodina Krsne, Kamsu je posjetio mudrac Narada i obavijestio ga da se osobe poput Nande Maharaje i pastira i pastirica u Vrindavani, s jedne strane, i Vasudeva i svi članovi Yadu dinastije, s druge strane, pripremaju za pojavu Gospodina. Narada je upozorio Kamsu da se čuva prijatelja, dobronamjernika i svih polubogova koji se rađaju u tim obiteljima. Kada je Kamsa  čuo da su se polubogovi počeli pojavljivat, shvatio je da će se uskoro pojaviti i Gospodin Visnu. Kamsa je milošću Narade postao svjestan svog prošlog života, i saznao da je u prošlom životu bio demon po imenu Kalanemi i da ga je ubio Gospodin Visnu. Nakon Naradine posjete zaključio je da bi svako dijete mogao biti Krsna. Zato je odmah uhitio svog šogora Vasudevu i Devaki i utamčio ih. Devaki je svake godine rodila po jedno muško dijete, a Kamsa ih je misleći da je svaka beba inkarnacija Gospodina Visnua, ubijao. Tako je Kamsa ubio šest Devakinih sinova.

Kada je Devaki po sedmi put zatrudnjela, u njezinoj se maternici pojavila Krsnina potpuna ekspanzija, Ananta. Svevišnja Božanska Osoba tada je naredila Svojoj Yogamayi (Svojoj unutarnjoj moći) da se pojavi. Gospodin je rekao Yogamayi; " Kamsa je utamčio Devaki i Vasudevu i sada se Moja potpuna ekspanzija Šesa nalazi u Devakinoj maternici. Prenesi Šesu iz maternice Devaki u maternicu Rohini. Nakon toga Ja ću se osobno pojaviti u Devakinoj maternici sa svim Svojim moćima. Tako ću se pojaviti kao sin Devaki i Vasudeve, a ti ćeš se pojaviti kao kći Nande i Yasode u Vrindavani". Gospodin je također objasnio Yogamayi da će se Njegova potpuna ekspanzija, Ananta Šesa, pošto je prisilno prenesena iz maternice Devaki u maternicu Rohini biti poznata kao Sankarsana. On će biti poznat kao izvor sve duhovne moći ili bale, kojom osoba može dostići potpuno blaženstvo života, zvano ramana. Stoga će potpuni dio Anante biti poznat kao Sankarsana ili Balarama. Tako je Yogamaya prenijela Gospodina Šesu iz maternice Devaki u maternice Rohini, a svi su mislili da je Devakina sedma trudnoća završila pobačajem.

Nakon toga Gospodin Krsna ušao je kao Gospodar čitave kreacije u Vasudevino srce. Potom je Svevišnja Božanska Osoba, koja posjeduje sva obilja u pratnji Svojih potpunih ekspanzija bila prenijeta iz srca Vasudeve u srce Devaki. Tako je Devaki postala prebivalište Apsolutne Istine. Gospodinova pojava ili rođenje ne nalikuju rođenju obična čovjeka koji mora prihvatiti odgovarajuće materijalno tijelo zbog djela koje je počinio u prošlosti. On se pojavljuje po svojoj volji.

Želeći zadovoljiti Svevišnju Božansku Osobu, Brahma i Šiva, u pratnji velikih mudraca poput Narade, Devale i Vyase, i ostalih polubogova poput Indre, Candre i Varune, pojavili su se, nevidljivi materijalnim očima, u Kamsinoj kući i Gospodinu u Devakinoj maternici odali poštovanje i uputili molitve. Shvatili su da je Gospodin ušao u Devakinu maternicu kako bi ispunio zavjet da će štititi pobožne i uništiti bezbožne. Nakon što su probranim molitvama obožavali Gospodina svi polubogovi, na čelu sa Brahmom i Šivom, vratili su se u svoja prebivališta na rajskim planetima

Kada je došlo vrijeme za pojavu Gospodina. Položaj zvijezda postao je vrlo povaljan. U to vrijeme na svim stranama svijeta vladala je atmosfera mira i blagostanja. Na nebu su se mogle vidjeti povoljne zvijezde, a na zemlji, mogli su se opaziti svi znakovi sreće. Rijeke su bile prepune bistre vode, a jezera ukrašena prekrasnim lotosima. Šume su bile pune lijepih ptica koje su milozvučno pjevale i paunovima koji su plesali sa svojim ženkama. Domovi brahmana, koji su prinosili ponude u žrtvenu vatru, postali su vrlo ugodni za prinošenje, a njihove umove ispunila je radost jer su s neba čuli glasne vibracije transcendentalnih zvukova koji su objavljivali pojavu Svevišnje Božanske Osobe. Obuzeti radošću, polubogovi i velike svete osobe bacali su kišu cvijeća.

Kada je sve bilo uređeno, Gospodin Visnu, u tami noći pojavio se kao Svevišnja Božanska Osoba pred Devaki, koja je izgledala kao jedna od polubožica. Pošto se Gospodin pojavio u dinastiji kojoj je sam Mjesec izvorna osoba, Mjesec je bio preplavljen radošću i zato je Gospodinovom milošću izgledao kao puni mjesec, iako te noći nije bio pun.

Vasudeva je vidio prekrasno dijete rođeno s četiri ruke, u kojima je držalo školjku, topuz, disk i lotos, ukrašeno znakom Šrivatse i ogrlicom od dragulja kaustubha. Obučeno u žutu svilu, izgledalo je prekrasno poput sjajnog crnog oblaka. Na glavi, ukrašenoj bujnom kosom, nosilo je šljem ukrašen draguljem vaiduryom, a čitavo Njegovo tijelo bilo je ukrašeno dragocjenim nakitom. Vidjevši neobična obilježja djeteta, Vasudeva je bio pogođen čudom. Kako je novorođeno dijete moglo biti tako ukrašeno? Shvativši da se Gospodin Krsna sad pojavio, bio je zapanjen. Niti jedno zemaljsko dijete ne rađa se s četiri ruke, ukrašeno nakitom, obučeno u lijepu odjeću i obdareno svim znacima Svevišnje Božanske Osobe. Novorođena beba Svojim je sjajem obasjavala cijelu sobu u kojoj se pojavila. Kada su se uvjerili da je novorođeno dijete sama Svevišnja Božanska Osoba, Vasudeva i Devaki sklopljenih ruku odali su Mu poštovanje i počeli upućivati molitve.

Nakon što su Mu uputili molitve, Gospodin je rekao "Znam da se jako brinete za Mene i da se bojite Kamse. Zato vam naređujem da Me odmah odnesete u Gokulu i zamijenite za kćer koju je sada rodila Yasoda". Rekavši to u prisustvu Svog oca i majke, Gospodin se preobrazio u obično dijete i zašutio.

Primivši naredbu Svevišnje Božanske Osobe, Vasudeva je pokušao iznijeti sina iz sobe u kojoj se rodio. U tom trenutku rodila se kćer Nande i Yasode. Ona je bila Yogamaya, Gospodinova unutarnja moć, pod čijim su utjecajem svi stanovnici Kamsine palače, posebno vratari, utonuli u dubok san. Sva vrata palače su se otvorila, iako su bila zatvorena zasunom i željeznim lancima. Mada je noć bila vrlo tamna, čim je Vasudeva uzeo Krsnu u naručje i izašao, mogao je sve vidjeti, kao da je obasjano sunčevom svjetlošću. Tada se začula grmljavina i počela je liti kiša. Dok je tako Vasudeva nosio svog sina Krsnu, Gospodin Šesa je u obliku zmije raširio svoje glave nad Vasudevinom glavom, i tako ih zaštitio od kiše. Kada je Vasudeva došao na obalu Yamune, ona se pjenila i hučala, ali usprkos svom bijesnom stanju rijeka je dopustila Vasudevi da je prijeđe. Došavši na drugu obalu, došao je do kuće Nande Maharaje u Gokuli, gdje su svi čvrsto spavali. Iskoristio je priliku i tiho ušao u kuću i bez poteškoća zamijenio svog sina za novorođenu djevojčicu. Zatim se vratio u Kamsin zatvor i stavio djevojčicu Devaki u krilo.

Kada je Vasudeva zatvorio sva vrata i stavio okove na noge i ruke, čuvari su se probudili i čuli plač novorođenog djeteta.

Iz Srimad - Bhagavatma; Pjevanje 10. poglavlja 1 - 3

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno je 159 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 6424 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::