Pojmovnik
Kalendar najava
Najave
Novosti
Članci
Galerije
Oglasi
Dokumenti
Kalendari
Trenutak inspiracije ::
Zbog svog dodira s materijalnom prirodom živo biće u materijalnoj prirodi slijedi puteve života, uživajući u tri gune materijalne prirode. Tako nailazi na dobro i zlo u raznim vrstama života.
-- Bhagavad-gita 13.22 --
Pojmovnik ::
 

Srivasa Pandita   Srīvāsa Paṇḍita

 
Peti je član Panca-tattve: Sri Krsna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Adveita, Gadadhara, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrnda. Živio je u Navadvipi prije dolaska Gospodina Caitanye.
 
 

Srivasa Pandita pojavio se u Srihatta, Zapadni Bengal, oko 30 godina prije Gospodina Gaurange. Srivasa Pandit, peti član Panca-tattva,Sri Krishna Caitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrnda, živio je u Navadvipa prije dolaska Gospodina Caitanye.

“Sad ću ukratko objasniti značenje ovih riječi. U Pancha-tattwa, bhakta-rupa (oblik bhakte) je Gospodin Chaitanya Mahprabhu, koji se prije pojavio Kao Sri Krsna, sin Nande Maharaye. Bhakta-swarupa (inkarnacije devocije) je Gospodin Nityananda, koji se prije pojavio u Vrajabhumi kao Gospodina Balarama. Bhaktavatara( manifestacija devocije) je Gospodin Advaita Acarya, koji se ne razlikuje od Sadashiva. Bhatakhya (čisti bhakta) je Srinivasa kao i drugi bhakte. Bhakta-shakti (devocijska energija) je Gadadhara Pandita, glavni među brahmanama.” (Gaura Ganodesh Dipika 11.)

"Gospodin Chaitanya, Gospodin Nityananda Avadhuta, i Gospodin Advaita, svi su inkarnacije uzvišene Svevišnje Božanske Osobe i Oni su svi poznati pod titulom Prabhu (gospodar). Među Njima Gospdin Caitanya, koji je ocean milosti, je znan Kao Mahaprabhu (veliki gospodar), i velike osobe Gospodin Nityananada i Gopsodin Advaita su znani samo kao Prabhu. Sva tri su također znani kao Goswami (gospodar čula). Gadadhara je poznat kao Dvija (Brhamana), a Srivasa kao Pandita (učenjak). To su titule članova Pancha-tattwa."  (Gaura Ganodesha Dipika 13.)

“ O moj Gospodine Gaurahari, ti si prebivalište povoljnosti, koje je lijepo kao Krsna kirtana. Ti si ocean elegancije, ti daješ stalni tijek devocije, i planina ljubavi koja je sjajna kao zlato. Tvoje prekrasne odlike daju olakšanje očima svakoga živog bića i ti si spas čovječanstva od svih vrsta nesreća. Ti si centar Lila Vilasa i život bhakta. Budi milostiv prema meni. (Bhakti-ratnakara. KJ?1.)

“ O moj Prabhu, Sri Gopala Bhatta, pčela na lotosovim stopalima Sri Gaure. Ti si sunce koji uništava  tamu iluzije, ocean samilosti i najveći od svih brahmana. Ti si sin  Sri Venkata Bhatta, i vrijedan ukras božanske ljubavi i devocije. Ti si uništavatelj svjetovnih nevolja i utočište sreće onima koji su pogođeni nesrećom. O Gospodine, spasi me.”  (Bhakti-ratnakara. KJ?.2.)

“Stalno obožavam pratioce Srinivas Prabhua , koji je kao drveće želja devocijske ljubavi Sri Krsna Caitanya Candra." (Bhakti-ratnakara. KJ?4.)

“Moji dragi slušaoci, molim vas, stalno i sa srećom slušajte  Bhaktiratnakara koji je život Vaisnava i uništavalac svih nedaća i nesreća.” (Bhakti-ratnakara. KJ?5.)

“ Sri Gadadhara je ekspanzija Radharani i Srinivasa je ekspanzija Narada Muni, drugim riječima oni su unutarnja i devocijska energija. (  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupad 20.svibnja 1970 u pismu za Tamal Krishnu.)

“Inteligentni Srivasa Pandita je prije bio Narada Muni, najbolji od svetaca. Njegov mlađi brat Sriman Rama Pandita je prije bio Naradin blizak prijatelj Parvati Muni.”  (Gaura Ganodesh Dipika 90.)

Srila Vrindavana dasa Thakura, Vyasadeva zabave Sri Gaurasundare ovako je opjevao slave Srivasa Pandita:

“ U kući Srivasa Pandita je Sri Chaitanya zapčeo Svoje zabave sankirtana. Ta četiri brata (Srivasa, Sri Rama, Sripati i Srinidhi) stalno su pjevali imena Sri Krsne. Obožavali su Sri Krsnu a svaki dan su se kupali po tri puta u Gangi.

 Ta četiri brata su prije živjela u pokrajini Sri Hatta. Kasnije su došli živjeti na obalama Gange. Tamo su svakodnevno posjećivali okupljanja bhakta u kući Sri Advaita Acarye slušajući Srimad - Bhagavatam i skupa pjevali Sveto Ime. Braća su postepeno postali prijatelji Sri Jagannath Misre, sa kojim bi pjevali i slušali Bhagavatam.

U svim stvarima Srivasa je bio vođa četvoro braće. Snagom svoje devocije, mogao je shvatiti da će se Sri Krsna pojaviti u kući Jagannatha Misre.

Ime žene Srivas Pandita je bilo Sri Malini Devi. Ona je bila bliska prijateljica Sri Sacidevi i uvijek joj je pomagala.

Vidjevši jadno stanje palih živih bića u Kali-Yugi bhakte su se jako rastužili i u takvom stanju su počeli moliti Gospodina da ih spasi. Krsna je čuo poziv svojih bhakta. Na dan punog mjeseca u mjesecu Phalguna u godini 1407 ( kršćanska godina je1486 ) Gospodin se inkarnirao. Sa njegovom pojavom, istovremeno je svanula sve-povoljnost u cijelom svijetu budući da je postao ispunjen Harinamom. Kao što je Sri Advaita Acarya iz Santipura mogao shvatit da se Gospodin pojavio, slično tome Srivasa i drugi bhakte iz Navadvipa također su to shvatili.

Budući da se prije Malini-devi brinula o Sacidevi, Srivasa i Jagannath Misra su došli kod nje i napomenuli joj da je, upravo sada, posebno potrebna.

Dok god Gospodin ne odabere da se razotkrije, nije moguće da Ga itko prepozna, I zato, iako je u Svome djetinjstvu Gospodin pokazao mnoge natprirodne sposobnosti, ipak zbog Njegove zbunjujuće moći, bhakte nisu mogli shvatiti Njegovu pravu prirodu.

Njihov srca su jednostavno bila ispunjena roditeljskom ljubavlju prema Njemu, bez imalo traga strahopoštovanja. Srivasa i Malini su dali Sacidevi i Jagannathu mnogo savjeta kako odgojiti svog novoga sina. Srivasa i Malini su bili kao majka i otac Sri Gaurasundari. Izgledalo je da je mladi Nimai Pandita postao arogantan zbog Svoga učenjaštva, i jednog mu je dana Srivasa Pandita odlučio dati dobar savjet.

“Zašto ljudi studiraju? Da bi mogli shvatit što je dvocija prema Sri Krsni.”  Rekao je Nimaiu “Ako svojim znanjem ne dobije devociju prema Sri Krsni, kako će mu onda to učenje pomoći? Jednostavno postaje težak napor i na kraju nije ništa nego samo gubljenje vremena. Ako si stvarno naučio nešto, onda počni svoje obožavanje Sri Krsne sada. Požuri se. To je svrha tvoga života.”

Nimai se smijao dok je odgovarao: “ Tvojom milošću to će se sigurno dogoditi. Ako budeš dovoljno milostiv prema meni, onda ću definitivno dostići devociju prema lotosovim stopalima Sri Krsne.”

Ubrzo nakon toga Mahaprabhu je otputovao u Gayu, gdje je izveo zabavu prihvaćanja inicijacije od Sri Isvare Purija. I tako je On postepeno počeo obavljati svoju pravu misiju, dijeljena devocijske ljubavlju prema Sri Krsni.

Jednog dana u ekstatičnom raspoloženju Gospodin Gauranga je ušao u kuću Srivase pitajući: “Srivasa, koga obožavaš? Na koga meditiraš? Sada sa svoja dva oka, vidi tu osobu kao stoji pred tobom.”

Govoreći to Mahaprabhu je ušao u sobu sa Božanstvom unutar Srivasinog kućnog hrama, i sjeo na simhasanu, razotkrivajući Svoj vlastit oblik sa četiri ruke, držeći školjku, disk, topuz i lotosov cvijet. Vidjevši taj oblik, Srivasa je bio totalno zaprepašten.

 Sri Gaurasundara je onda rekao. “Zbog toga što si me zvao svojom sankirtanom i glasno rikanja Sri Advaite Acarye, napustio sam Vaikunthu, i sišao sam u ovaj smrtni svijet, zajedno sa Svojim vječnim pratiocima. Ja ću uništiti zlobnike i spasiti pobožne. Sada, bez strah, možeš pjevati Moje slave.” 

Čuvši te riječi Svoga Gospodina, koje su raspršile sav strah, Srivasa je pao na zemlju, odajući poštovanje.

“ Moje poštovnje lotosovim stopalima koja podupiru cijeli univerzum, Visvambhare, koji ima boju novoga kišnoga oblaka i čiji odjeća je boje groma., Moje poštovanje sinu Saci koji je ukrašen paunovim perjem i garlandom od crvenih brojanica (gunja). Moje poštovanje lotosovim stopalima učeniku Ganga dase, njegova ljepota lica pobjeđuje ljepotu deset miliona mjeseca. Moje poštovanje Tvojim lotosovim stopalima, Ti koji nosiš rog od bivola, štap i flautu. Četiri Vede su izjavile da si Ti sin Nande. Tebi, moj Gospodine nudim moje poštovanje ponovo i ponovo.”[C.B.Madya 2/272]

“ Danas su moje rođenje, moje aktivnosti, sve moje je postalo povoljno. Danas je samo moje postojanje okrunjeno najvećom povoljnošću. Danas je rod mojih predaka konačno urodio plodom, i moja kuća, koja je također njihova, postala je blagoslovljena. Danas je velika sreća mojih očiju neizmjerljiva, jer sam mogao vidjeti tu osobu čija lotosa stopala služi boginja sreće, Laksmidevi.”

Nakon što je opisao slave Sri Gaurasundare na različite načine,Sri Gaurasundara je dao još više samilosti Srivasu razotkrivajući Se svim njegovim članovima obitelji. Vidjevši nećakinju prisutnu pred njim Srivasa Prabhu ju je zvao: “ Narayani, zovi Sri Krsnu sa suzama u očima.”

I odmah je ta mala djevojčica, od samo četiri godine, kao u deliriju počela plakati: “Hari, Krsna!”, a suze su se slijevale bez prestanka. U stvarnosti poplava suza koja je curila sa njenog tijela bila je tolika, da je tlo oko nje bilo mokro.” [C.B. Mad. 2].

Vidjevši malu Narayani totalno “pomakuta” u ekstatičnoj ljubavi, Srivasina žena i čak i njegovi kućanski sluge počeli su plakati suzama ljubavi. Dvorište Srivasa Pandita je postalo vrlo lijepo, ukrašeno sa ekstatičnom ljubavlju prema Sri Krsni.

Bila je jedna služavka u kući Srivase Pandita po imenu Dukhi. Svakoga dana donosila je vodu iz Gange za kupanje Mahaprabhua. Jednog je dana Gaurasundara uopitao Srivasu: “ Tko donosi tu vodu?”

“ Dukhi je donosi”; Odgovrio je Srivasa.

“Od danas se zove Sukhi.” Na taj način Gospodin je pokazao da oni koji služe Gospodina nisu dukhi (tužni, nesretni); nego su sukhi (sretni).

U to je vrijeme Sri Gaurasundara započeo svoju zabavu kao yuga-avatara u kući Srivasa Pandita. Spojivši se ponovo sa  Sri Nityananda Prabhuom započeo je kongregacijsko pjevanje Gospodinovog Svetog Imena u dvorištu Srivasine kuće. Nityanada prabhu je također počeo živjeti tamo. Sri Malinadevi služila je Nityananadu kao da je On bio njen vlastiti sin.

Sri Nityananda je zapravo Gospodin Baladeva osobno, i u Svojim zabavama kao Sri Nityananda bi se ponekad ponašao kao luđak. Uvijek je bio preplavljen ljubavlju prema Krsni, i nije bio svjestan stanja Svoje vanjske odjeće ili ukrasa.

Jedne je večeri, Sri Gaurasundara zajedno sa Svojim pratiocima, pjevao i plesao u kući Srivas Thakure, kada je jedan od sinova Srivasa Thakure napustio tijelo, nakon što je patio od jedne bolesti. U unutarnjim prostorijama njegove kuće, žene su počele jadikovati zbog dječakove prerane smrti. Srivas pandita, koji je bio vani u dvorištu, shvatio je da se dogodila neka tragedija. Brzo je ušao u kuću i otkrio da je njegov sin otišao. Budući da je bio vrlo ozbiljni bhakta i totalno upoznat sa znanošću Apsolutne Istine, mogao je utješiti žene u njihovoj tuzi.

“ Vi ste svi svjesni slava Krsne, stoga se molim suzdržite i ne plačite. Tkogod tijekom svojih zadnjih trenutaka čuje Gospodinovo Sveto Ime, iako je najveći grešnik, dostiže Krsnino prebivalište. I taj Gospodin koji je divan toliko da nema usporedbe, On čije slave pjevaju njegove sluge do i uključujući  čak i Gospodina Brahmu, On sada Osobno pleše u dvorištu vaše kuće.”

“ Ovaj trenutak toliko je povoljan da je sigurno da je dječak završio svoje putovanje sa ovoga svijeta uspješno. Da li tu ima nečega za žaliti? Njegova dobra sreća je totalno osigurana. Mogu shvatit da koju god ulogu sam odigrao u ovome također je okrunjena uspjehom.”[C.B.M 25.30]

Završio je govoreći: “Ako ne možete kontrolirati svoje emocije zbog obiteljske vezanosti prema dječaku, onda molim vas ne plačite sad, možete plakati kasnije. Sam Svevišnji Gospodin Gokule, Sri Gaurasundara, izvodi sankirtan u društvu Svojih bhakta u ovoj kući. Ako zbog vašeg plakanja, sreća koja On osjeća u ekstazi dok pleše u sankirtani bude uznemirena, ja ću ovoga trena skočiti u Gangu i tako napustiti vlastiti život.”

“ Ni vlat trave se ne pomiče, osim voljom Krsne. Vidjevši u tome, sreću ili nesreću, znanje ili neznanje, to je jednostavno samo fantazija. Znajte da što god Krsna želi je dobro, i tako napustite svoje sebične želje, postanite slobodni od zbunjenosti i nepotrebnih briga. Krsna daje i Krsna uzima, i Krsna je sam Onaj koji održava sve. Neke On štiti, a neke On uništava, sve po Njegovoj volji. Ako netko kontemplira nešto suprotno Krsninoj volji, onda će kao rezultat Njegove želje On dobiti samo patnju. Slušajte Krsnino ime i tako prođite kroz sve poteškoće osjećajući veliku sreću. Onda će vaše želje biti zapravo ispunjene.

Davši te instrukcije prisutnima, Srivas je ponovo otišao vani da se pridruži Mahaprabhu u ekstatičnom pjevanju i plesanju. Žene, ostavljajući mrtvo tijelo, došle su slušati Mahaprabhov kirtan. I tako je Mahaprabhu nastavio svoje pjevanje do pola noći.

Kad su svi otišli da se odmore, Mahaprabhu je rekao.

“ Danas je moj um osjećao neku nevolju. Mislim da se nešto dogodilo u Srivasovoj kući.”

Pandit je odgovorio: “ kakva moguća nesreća može postojati u kući osobe, gdje se može vidjeti tvoja božanska, blažena pojava?”

“ Srivasa, zašto nisam osjećao blaženstvo danas? Kakva se nepovoljna stvar dogodila u tvojoj kući ?”

Srivasa je odgovorio: “ Moj Gospodine, Ti sam si sve-povoljan. Gdje si ti nazočan, nikakva nesreća ne može biti nađena nigdje!” Ali drugi bhakte su rekli Gospodinu da je Srivasin sin napustio tijelo.

Čuvši te vijesti, Gaura Raya je plačući rekao: “ jao, kakav tragičan događaj, Zašto mi nisi rekao tu nesretnu vijest prije?”

“ Objasnit ću” Srivasa Pandita je odgovorio: “ Nisam mogao tolerirati da Te uznemiruju dok si uživao sankirtanu. Ako jedan od mojih sinova umre, koja je tuga to za mene? Ako mi svi umremo, vidjevši Tebe, to bi zapravo bila velika sreća. Sa druge strane, da si Ti morao prestati plesati, onda bih možda ja umro. Moj Gospodine, to je opasnost koje sam se bojao, i stoga to ti tada nisam rekao.”

Vidjevši duboku devociju Srivas Pandite, Sri Gaurasundara je rekao: “ Kao mogu napustiti ovakvo društvo?” Sa suzama u očima, On je nastavio: “ Zbog ljubavi prema Meni, nije čak osjetio ni tugu kada mu je sin umro. Kao ću napusti njegovo društvo?”

Gospodin je nastavio plakati, a bhakte su se počele brinuti iznutra, budući da su čuli da Gospodin govori da će ih napustiti.

Nakon toga je Mahaprabhu došao do mjesta gdje je ležalo mrtvo tijelo dječaka. Dodirnuvši ga, On ga je pozvao: “ Hej, dječače! Zašto odlaziš i ostavljaš Srivas Pandita?”

Na dodir Mahaprabhuove ruke život se vratio u mrtvo dijete. Nakon što je ponudio poštovanje Gospodinu, odgovorio je: “ O Prabhu! Što god Ti narediš to je apsolutno. I tko ne može napraviti ništa, a da Ti nisi to dozvolio. Koliko dan mi je bilo predodređeno da ostanem ovdje, toliko sam ostao. Sada je moje vrijeme isteklo i ja idem dalje.”

“ Moj Gospodine, ja sam se rađao i umirao bez prestanka. Ali ovoga puta, u vrijem smrti otišao sam vrlo sretan, budući da sam imao darsanu Tvoga prekrasnoga lica.”

Nakon što je to rekao, dijete je ušutilo. Sri Gauranga Raya je tako uživao jednu vrstu  transcendentalne zabave. Čuvši neobične riječi mrtvoga djeteta, bhakte su plutale u oceanu blaženstva. Srivasa pandita onda je zajedno sa članovima obitelji, pao pred lotosova stopala Sri Gaurasundare i zaplakao u ekstatičnoj ljubavi.

Mahaprabhu mu je onda rekao. “Budući da smo Ja i Nityananda tvoja dva sina, molim te, nemoj osjećati više nikakvu nesreću u svome umu zbog ovoga što se dogodilo.” Kada su čuli ovi samilosne riječi svoga Gospodina, bhakte su bili toliko oduševljeni da su se njihovi uzvici čuli do nebesa. Dokazujući izjave sastra, Njihova Gospodstva Gaura-Nityananda su postali duboko zaduženi Srivasu zbog njegove velike ljubavi i službe prema Njima.

Nakon što je Mahaprabhu uzeo sannyasu, Srivas pandita je došao živjeti u  Kumarhatta. Svake godine išao je sa svojom braćom da vidi Mahaprabhua u Puriju. Također je redovno da dolazio da vidi Sri Sacimatu u Navadvipi i tamo bi proveo par dana u tim vremenima.

Kada je Mahaprabhu došao iz Nilacale da vidi Svoju majku i rijeku Gangu, također se zaustavio u  Kumarhatta da vidi Srivasa.

“ Nakon što je ostao nekoliko dan u Advaitinoj kući, Mahaprabhu je došao u Srivasov hram u Kumarhatta." [C.B]

Tada je Mahaprabhu dao ovaj blagoslov Srivasu: “ Nikad neće biti siromaštva u tvojoj kući. Ako samo ostaneš unutra, nikad ne izlazeći iz kuće, sve što trebaš za svoje obožavanje će doći na tvoja vrata.”

Srivasa Pandita, zajedno sa svoja tri brata, vječno služi Sri Gaurasundara. On je inkarnacija Narade Munija i pratio je Mahaprabhu u svim njegovim Navadvipa lilama.

Preko Gange iz Halisahar (današnje ime Kumarhatta), nalazi se grad imenom Chuchura. Tamo se nalaze vrlo lijepa Božanstva Sri Sri Nitai-Gaurange. Momentalno seva-puja obavljaju Devananda Gaudiya Matha. Lokalni Swami Maharaja prisjeća se da kad je Gauriya Math preuzela sevu tog hrama, zvao se Srivasa-Mahaprabhu Mandir. Stoga postoji jaka mogućnost da su to obožavana božanstva Srivasa Pandita. Hram se trenutno zove Uddhavar Gaudiya Math. Blizu je Chaumatha, pokraj Chori Mor sjecišta gdje se nalazi gradski sat.

Postoji željeznička stanica u Chuchura (Chinsura) na liniji Bandel-Navadvip. Chuchura je također dostupna trajektom iz Halisahar, na drugoj strani Gange, gdje se nalazi Caitanya Boda, rodno mjesto Sri Isvare Purija.

Slave Srivasa Pandite:

  1. On je jiva-tattva ili granična moć gospodina.
  2. Pojavljuje se na zemlji kao suddha bhakta ili čisti bhakta Gospodina Caitanye.
  3. On je savršeni brahmana Vaisnava, i najistaknutiji bhakta Gospodina.
  4. Bio je uspješan vođa Kirtane. Svake godine na Ratha-Yatra on bi vodio jednu grupu Kirtane za zadovoljstvo Gospodina Caitanye.
  5. Gospodin Gauranga-Sundara je pokazao svojim vječnim pratiocima Svoj božanski oblik u Srivas angramu.
  6. Kuća Srivasa Pandita je služila kao centar Gauranga Sankirtan pokreta. Tu se bile vođene dnevna predavanja Srimad-Bhagavatma, noćni kirtani i mnoge povjerljive Vraja zabave Gospodina Gaura Raya.
  7. Posvetio je Svu svoju energiju Gospodinovom Harinam Sankirtan pokretu.
  8. Predao je svoj um, tijelo, prijatelje, obitelj, vlasništvo u službu Gospodina Gaure.
  9. Nije znao niti jednog drugog boga ili božicu.
  10. Održavao je svoju obitelj, ne zato jer su bili njegovi rođaci, nego zato jer su bili drage sluge Sri Caitanye.

Njegove uzvišene zabave:

1. Srivasa daje instrukcije Nimaiu
2. Srivasina vjera je testirana
3. Gauranga pokazuje da je On svevišnji Gospodin(oblik Srivase)
4. Srivasinog mrtvog sina oživio je Gauranga
5. Srivasa Pandita je oslobodio gubavca svih uvreda
6. Srivasa je ozdravio Gopala Capala
7. Muslimanski mesojedac koji je živi blizu Srivasine kuće
8. Mahaprabhu posjećuje Srivasa u Kumarahatta
9. Gaurahari provodi zabave unutar Srivasine kuće
10.Gospodin Nityananda ostaje sa Srivasom

 
Najnovije
Oglasi
Aktualno
Galerije
Komentari
Prijava ::
Vaišnavski kalendar
Ankete ::
Kada ste zadnji puta naučili napamet novi stih iz šastra?
(34 glasa)
Ovih dana
Nedavno
Odavno
Odavno, i ne sjećate se
Nikada
     
Društvene mreže ::
Slijedi portal.iskcon.hr na Twitter-u
Statistika posjeta ::
Trenutačno je 25 posjetitelja online
 
 
Ova stranica pogledana je 5073 puta.
 
Sponzori ::
ISKCON official ::
Vanjski linkovi ::